Onderhoud

Onderhoud speelt een grote factor binnen VGM Tribunes. Voor elk type tribune kunt u bij ons terecht. Al sinds 2008 zijn wij als onafhankelijke tribune leverancier uniek binnen het segment van deze branche. Wij onderhouden niet alleen onze eigen geleverde tribunes, maar ook alle andere type en merken tribunes. In overleg kunnen we tijdens de garantie periode ook bestaande contracten overnemen van andere tribune leveranciers.

De servicewerkzaamheden bij VGM worden altijd uitgevoerd door gekwalificeerd en vakkundig personeel dat bekend is met alle types en soorten tribunes. Bovendien garandeert onze technische dienst de kwaliteit en vakbekwaamheid van de eigen werkzaamheden gedurende een jaar na datum van goedkeuring en onderhoud.

Betreffende storingen staan wij 24 uur per dag tot uw dienst.

Bovendien horen wij van onze klanten dat wij prijstechnisch het meest aantrekkelijk zijn binnen het segment van onderhoudswerkzaamheden. Het is daarom dat VGM Tribunes inmiddels vele onderhoudsdiensten uitvoert.

Controlepunten Tribune
Tijdens het onderhoud worden meer dan 30 controlepunten nagelopen en nagekeken op onder andere de volgende punten:

Veiligheid
Functionaliteit
Bevestigingen in opbouw
Stoelen en leuningen
Bevestigingen in de onderconstructie
Bewegende delen (gecontroleerd en gesmeerd)
Het elektrische systeem (indien aanwezig)

Alle aspecten worden niet alleen gecontroleerd, maar indien nodig ook gerepareerd.
Bij grote reparaties, vervanging of herstel bespreken en offeren wij in overleg en op voorhand voor goedkeuring om het onderhoud volledig af te kunnen ronden. Na een onderhoud certificaat is de tribune voor een jaar lang goedgekeurd.

Logboek
Na het onderhoud ontvangt u digitaal een logboek. Dit logboek bevat een beschrijving van de conditiestaat, inspectiebevindingen en de verrichte werkzaamheden met specificatie van toegepast materiaal. Ook worden hierin de eventuele aandachtspunten en aanbevelingen voor de eerstvolgende periode van servicewerkzaamheden en uitvoering opgenomen. Na het geleverde onderhoud ontvangt u altijd een keuringsrapport en certificaat met een door de instantie gewaarmerkte kopie.

Storingen
Wij van VGM beschikken over een goed bereikbare en vakkundige storingsdienst voor het opheffen van storingen. Wij bieden zowel telefonische assistentie als vervolginzet ter plaatse. Niet-urgente storingen zullen wij plannen op centrale momenten tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Planning
Gezien de zorgplicht bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de tribune. Jaarlijks onderhoud aan uw tribune is de beste manier om dit te garanderen. Daarom horen wij graag of wij iets voor u kunnen betekenen en stellen wij van VGM altijd een jaarplanning ter beschikking, waarin voorgestelde data van werkzaamheden en de aanduiding van de aard en omvang van werkzaamheden worden gegeven. Uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden sturen wij u een herinnering en vermelden wij de informatie van de medewerker die als contactpersoon en verantwoordelijke wordt aangemerkt.

Onderhoudscontract
Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten voor 3, 5 of 10 jaar. Dit doen we omdat blijkt hier vraag naar is vanuit klanten. Bovendien zorgt een meerjarig onderhoudscontract voor een jaarlijkse korting. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 

Wilt u onderhoud aan uw tribune?

VGM Tribunes helpt u graag aan het juiste advies en oplossing voor uw vraag. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag.

Bezoekadres

  • VGM Tribunes
  • Lansinkweg 8
  • 7207 DG Zutphen

Contactinformatie